Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

ADR-certificaat Basis - tank - klasse1 - klasse7 (primair of herhaling)

Opleiding

basis / tank/ klasse 1/ klasse 7

CBR U01-4 :ADR

De verplichtingen vanuit de internationale wetgeving en de verscherpte veiligheidseisen die het bedrijfsleven stelt, leggen een zware verantwoordelijkheid op de vakbekwame chauffeur. Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt daarom om gespecialiseerde chauffeurs die het vervoer zorgvuldig en deskundig afwikkelen. Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs
(code 95).

Tijdens de cursus worden als studieopdracht meerkeuzevragen verstrekt die door de docent worden beoordeeld. 

ADR BASIS

BASIS + TANK

AANVULLENDE MODULES
Tank - Klasse 1 - Klasse 7

primair

herhaling

primair

herhaling

primair
per module

herhaling
per module

€ 495

€ 455

€ 560

€ 470

€ 245

€ 245

examen €65,50

examen €65,50

examen €131,-

examen €131,-

examen €65,50

examen €65,50

code 95

code 95

code 95

code 95

code 95

code 95

max 14 uur

max 14 uur

max 14 uur

max 14 uur

7 uur

7 uur

SOOB SUBSIDIE MOGELIJK

 

Doelstelling

Het vervoer van gevaarlijke stoffen (zowel tank- als stukgoedvervoer) volgens de voorschriften laten verlopen.

Het vervoer adequaat begeleiden, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren product.

Zorg dragen voor een juiste administratieve afhandeling van het vervoer.

Juiste maatregelen nemen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen).

Onderwerpen ADR basis (incl. praktijktraining):

 • algemene kennis gevaarlijke stoffen
 • classificatie van gevaarlijke stoffen
 • regels voor het vervoer
 • vervoer van stukgoed
 • eerstehulpverlening
 • brandbestrijding in theorie en praktijk

Naast de basisopleiding zijn aanvullende opleidingen en examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR-certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur bevoegdheid heeft.

Tank

Het gedrag van voertuigen op de weg, met inbegrip van bewegingen van de lading

 • Specifieke voorschriften voor de voertuigen
 • Algemene theoretische kennis van de diverse laad-en lossystemen
 • Specifieke aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van die voertuigen

Klasse 1

 • Specifieke gevaren die met ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen verband houden
 • Specifieke voorschriften inzake het samenladen van stoffen en voorwerpen van
  klasse 1

Klasse 7

 • De specifieke gevaren die met ioniserende straling verband houden

Specifieke voorschriften inzake verpakkingen, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen

Nascholing

Deze opleiding is door CCV gecertificeerd voor Nascholing chauffeurs (code 95). U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier.

Aan- en afmeldkosten voor de nascholing chauffeurs bij CCV bedragen p.p.p.d. € 25,-

Certificering

Als u slaagt voor één of meerdere examens, ontvangt u een ADR-certificaat van CCV. De overheid heeft CCV aangewezen als exameninstituut voor de ADR-examens. CCV voert, naast de examens, ook het toezicht op de opleidingen uit.

U kunt alleen examen doen als u een door CCV erkende ADR-opleiding heeft gevolgd.
De opleider, die deze opleiding verzorgt, kan bij CCV het examen aanvragen en betalen.

Geldigheid ADR Certificaat

Het ADR-certificaat is vijf jaar geldig. In het vijfde jaar van geldigheid kan de chauffeur een herhalingsexamen afleggen. De datum waarop de kandidaat slaagt voor dit herhalingsexamen is de ingangsdatum van geldigheid van het nieuwe.

Naast de basisopleiding zijn aanvullende opleidingen en examens nodig voor enkele specifieke soorten vervoer van gevaarlijke stoffen. Op het ADR-certificaat staat voor welke soorten vervoer de chauffeur bevoegdheid heeft.

Plaats

De verschillende opleidingsplaatsen zijn verdeeld over het hele land. Uiteraard zijn ook alle andere plaatsen mogelijk, mits er maar een minimaal aantal deelnemers van 5 bijeen aanwezig is. Wanneer er naast het basisdeel slechts één of een paar deelnemers één of meer modules wil volgen dan is dat geen probleem.

Cursusduur

De volgende modules worden onderscheiden:

 • primair en herhalingsmodule Basis; primair 3 dagen, herhaling 2 dagen
 • primair en herhalingsmodule Tankvervoer; primair 4 dagen, herhaling 2½ dag
 • primair en herhalingsmodule Klasse 1; primair 1 dag, herhaling ½ dag
 • primair en herhalingsmodule Klasse 7.       primair 1 dag, herhaling ½ dag

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image