Formulier AOK - Advies

Advies

Naast de verzorging van opleidingen wordt de aanwezige kennis en ervaring ook ingezet voor advieswerkzaamheden. Adviezen met betrekking tot milieuzaken kunnen bijvoorbeeld bestaan uit verzorging en begeleiding van een vergunningaanvraag Wet Milieubeheer. Arbo, milieu- en veiligheidszaken zijn meestal vrij specialistisch. Het zijn bij veel bedrijven en instellingen noodzakelijke bijzaken waar men veelal onvoldoende tijd aan besteed. Enerzijds door de jarenlange ervaring en anderzijds door het in die jaren opgebouwde netwerk kan AOK  u van dienst zijn op al deze terreinen.


Voor arbo- en veiligheidszaken heeft AOK al jaren ervaring met het verzorgen van Toolboxmeetings in het kader van de VCA-certificering. Belangrijk hierbij is dat vreemde ogen dwingen en een nieuw licht werpt op bepaalde zaken. Voor een lange reeks van bedrijven en instellingen is ook al verscheidene jaren de rol van Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vervuld. Datzelfde geldt voor kwaliteitsaangelegenheden. Opleidingen kunnen deel uit maken van een volgend certificatietraject.


Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) door externe deskundigen brengen sneller de gevaren aan het licht. Samen met de opdrachtgever kan dan ook een plan van aanpak worden opgesteld. Hierdoor worden risico ook beheersbaar gemaakt.


Wanneer een vergunningaanvraag moet worden opgesteld is het van belang aan te geven waarvoor men reeds gecertificeerd is. Dit bevordert een snelle vergunningverlening. Bij AOK bv kunt u alle zaken in één hand geven. Door selectie van deskundigen per vakgebied worden de juiste mensen op de juiste plaatsen ingezet. AOK bv neemt de coördinatie voor zijn rekening. Voor u één aanspreekpunt en een optimale afstemming van onderling verbonden zaken. Geen dubbel werk en daardoor geen faalkosten. AOK bv nodigt u uit om hierover van gedachten te wisselen.

ADVIESWERK

AOK bv vervult op dit moment voor veel bedrijven de rol van veiligheidsadviseur.
Daarbij kan het gaan om veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg volgens de ADR/VLG of inzake het vervoer over de binnenwateren overeenkomstig ADNR/VBG, IMDG  of het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor overeenkomstig RID/VSG.   Er zijn bij AOK twee gecertificeerde veiligheidsadviseurs werkzaam die u graag van dienst zijn om u advies te geven.

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image