Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Asbest opruimen (praktijk)

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur ½ dag
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat -
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Deze instructie is bestemd voor mensen die daadwerkelijk illegaal gedumpte asbestverdachte afvalstoffen op moeten ruimen.
Deze opleiding leidt NIET op tot het verwijderen van asbest, bijvoorbeeld uit woningen, scholen, etc. deelnemers aan deze opleiding hebben eerst de opleiding asbestherkenning gevolgd.

Onderwerpen

Deze instructie is praktijkgericht. Dat wil zeggen dat deelnemers zich aankleden met een asbestoverall , vermeend asbest (nep asbest) op moeten ruimen en vervolgens zich weer ontdoen van de wegwerpoverall. Er wordt gewerkt met tweetallen en er kunnen maximaal 10 deelnemers tegelijk aan deze opleiding deelnemen.
De aandacht gaat uit naar preventie in de praktijk en het voorkomen van besmetting met asbestvezels.

Verzorging

De opleiding kan verzorgd worden op iedere locatie in Nederland, mits er maar voldoende deelname is. De opleiding wordt, veelal in combinatie met de opleiding Asbestherkenning , verzorgd vanaf 6 deelnemers. Persoonlijke beschermingsmiddelen etc. worden allemaal door AOK BV verzorgd.

Plaats

De opleidingen worden verzorgd in heel Nederland. Meestal vindt deze opleiding in-company plaats.

Certificaat

Aan deze instructie wordt er geen examen aan verbonden.
De deelnemers krijgen een certificaat van deelname.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Zie prijslijst
Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image