Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Bedrijfshulpverlener - BHV, primair incl examen

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding.
Duur 2 dagen
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Afsluiting met een toets. Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies en Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 1 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing
CCV Nvt

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor werknemers, die binnen hun organisatie op enigerlei wijze belast zijn met het verlenen van hulp na ongevallen en/of rampen.
Van een bedrijfshulpverlener (BHV) wordt verwacht, dat hij/zij bij een incident snel ter plekke is, de situatie kan overzien en noodzakelijke acties kan ondernemen. Om er zeker van te zijn, dat alle BHV-taken goed uitgevoerd blijven worden, is het nodig de betrokken functionaris regelmatig bij te scholen. Onder “regelmatig” wordt hier verstaan 1 maal per jaar.

Onderwerpen

Wat is het doel van de cursus?
Na afloop is de cursist in staat om:

 • Slachtoffers te verplaatsen;
 • Een alarmprocedure op te zetten en uit te voeren;
 • Gebouwen te ontruimen;
 • Levensreddende handelingen te verrichten (waaronder ook reanimatie);
 • Beginnende branden te blussen;
 • Verbindingen te onderhouden met diensten instellingen buiten de eigen organisatie.

Wat komt er aan bod?

 • Organisatie van de bedrijfshulpverlening
 • Het verlenen van Levensreddende handelingen:
 • Het bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen
 • Het onderhouden van verbindingen met externe diensten en/of instellingen
 • Praktijkoefening: Levensreddende handelingen en kleine blusmiddelen


Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een door de werkgever aangewezen werknemer, die in geval van een incident in het bedrijf binnen enkele minuten aanwezig moet zijn. Van de BHV-er wordt verwacht dat hij de situatie kan overzien, de noodzakelijke acties kan ondernemen en hierbij, indien mogelijk, rekening houdt met de verantwoordelijkheden van lijnfunctionarissen. De BHV-er moet hiertoe beschikken over basiskennis ten aanzien van levensreddende handelingen, het beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmering en ontruimingsacties. Op basis van de resultaten van de risico-inventarisatie en -evaluatie kan de werkgever het nodig achten dat de BHV-er zich ten aanzien van bepaalde aspecten extra kennis eigen maakt

Verzorging

2 lesdagen van 8 lesuren, bij in-company in overleg

Plaats

In-company of locatie Ridderkerk

Certificaat

Certificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman BV
Op aanvraag NIBHV certificaat mogelijk

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Zie prijslijst

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image