Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Calamiteiten / incidentenbestrijding

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur ½ dag
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies en Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 1 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Voor een ieder welke in contact kan komen met gevaarlijke (afval)stoffen.
De cursist leert omgaan met incidenten (o.a. lekkages) met gevaarlijke stoffen. Afhankelijk van de samenstelling van de cursisten worden er diverse praktijksituaties gesimuleerd. Bij deze ongeval- situaties zal de cursist zelf het incident dienen te bestrijden.

Onderwerpen

De cursist leert wat persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zijn. Welke richtlijnen en/of wettelijke eisen van toepassing zijn. Hierbij wordt kort stil gestaan bij de Europese kaderrichtlijn en de Arbowetgeving. Ook de mogelijkheden en beperkingen van PBM’s komen aan bod. Aan de hand van praktische werkopdrachten wordt geleerd om alle opgedane kennis van PBM’s om te zetten naar de praktijk van alledag.

Wat is het doel van de cursus?
Na afloop heeft de cursist kennis van:

 • Richtlijnen, wettelijke bepalingen, mogelijkheden, beperkingen;
 • Hoe en welke PBM’s ingezet moeten worden;
 • Het omgaan met PBM’s in de praktijk.
 • Het stappenplan voor ongevalsituaties.
 • Herkennen van risico\\'s

Wat komt er aan bod?
PBM’s: wetgeving en richtlijnen

 • Signalering
 • Mogelijkheden en beperkingen
 • Het gebruik van resistentietabellen en toepassingslijsten
 • Het gebruik van chemie-kaartenboek, material safety data sheets en gevarenkaart
 • Werkplekinstructiekaarten
 • Praktijk; oefeningen met volgelaatsmasker met filterbus, overall, handschoenen, e.d.

Verzorging

1 dagdeel van 4 lesuren of in overleg
Maximaal aantal cursisten 12

Plaats

In-company

Certificaat

Deelnamecertificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman BV.

Vakbekwaamheid

Nascholing niet van toepassing

Investering

Op aanvraag

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image