Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Chemocar, Vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval

Opleiding

Vooropleiding ADR certificaat gewenst
Duur 1 dag
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Een deelnamecertificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 5 jaar,
Nascholingswaarde Geen

Doelgroep

Iedereen die zich bezig houdt of wil houden met het innemen en vervoeren van gevaarlijk afval uit huishoudens dient in het bezit te zijn van een gerichte opleiding en instructie om dit te mogen doen. Zoals de aanduiding ook al aangeeft moet men in het bezit zijn van een ADR/VLG-certificaat. In de nieuwe regeling staat dat de begeleider aanvullend op zijn geldig ADR-certificaat, moet beschikken over een gerichte opleiding en instructie voor het op een veilige manier inzamelen, indelen in klassen en vervoeren van huishoudelijk gevaarlijk afval. De opleiding moet ook tot doel hebben de begeleider bewust te maken van de veilige handelings- en noodprocedures

Onderwerpen

  • Overeenkomstige zaken met betrekking tot ADR/VLG
  • Afwijkingen t.o.v. het ADR/VLG
  • Regels voor huishoudelijk gevaarlijk afval
  • Regels voor aanname
  • Eisen aan verpakkingen
  • Etikettering
  • Kenmerking voertuig
  • Overige medewerkers

Enige chemie-zaken

Verzorging

De opleiding wordt  verzorgd in 1 dag.

Plaats

In onderling overleg kunnen cursusplaatsen worden vastgesteld. Verzorging van de cursus vindt plaats vanaf 4 deelnemers.

Certificaat

Na de opleiding volgt een examen in beheer van Advies & Opleidingen Kloosterman BV

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus  of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing.

Investering

zie prijslijst
Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image