Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Deskundig Asbest acceptant (DAA)

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur 1 dag
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Landelijk schriftelijk staatexamen via een extern examenbureau KIWA. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen
Geldigheid/certificaat -
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Medewerkers van milieustraten, (mobiele) brekers en inzamelstations die werkzaamheden uitvoeren die onder risicoklasse 1 vallen.
Het voorkomen dat asbest in andere afvalstromen terecht komt, voorkomen van risico’s. voorkomen van te vermijden kosten.
Voldoen aan SVMS-007 waarin wordt verplicht dat een sloopproject minstens 1 medewerker is opgeleid met een cursus asbestherkenning of gelijkwaardig.

Onderwerpen

  • Wat is asbest, soorten en toepassingen
  • Herkenning van asbest en inschatten van hechtgebondenheid
  • Wettelijk kader
  • Risico’s en gevaren voor gezondheid
  • Acceptatie inzamel- en soorteerinrichtingen
  • Acceptatie stortplaatsen
  • Acceptatie puin voor productie van BRL 2506 gecertificeerde recyclinggranulaten
  • Acceptatie grond
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

De inhoud van deze opleiding is gebaseerd op de eindtermen van het examen SC 580 Deskundig Acceptant Asbest(DAA). Deze eindtermen zijn samengesteld door een commissie van deskundigen. Alle van belang zijnde onderwerpen om veilig en verantwoord met asbest om te gaan zijn in deze opleiding verwerkt

Verzorging

De duur van de opleiding omvat één dag welke wordt afgesloten met een examen.

Plaats

De opleiding kan worden verzorgd op iedere locatie in Nederland, mits er maar voldoende deelname is. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 6.

Certificaat

Het examen wordt afgenomen door een onafhankelijke instantie

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image