Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Medewerker en Depothouder Gevaarlijke afval (A en B)

Medewerker + Depothouder gevaarlijk afval A+B

Vooropleiding:               Geen specifieke vooropleiding

Duur:                           4 lesdagen

Cursusgeld:                   Zie prijslijst

Examen/certificering:      Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies & Opleidingen
Kloosterman

Geldigheid/certificaat:      3 jaar

Nascholingswaarde:        Niet van toepassing

Doelgroep

 

Mensen die met regelmaat omgaan met   gevaarlijke afvalstoffen dienen basiskennis te hebben om op een verantwoorde   wijze met deze stoffen om te gaan. Daarbij kunnen we denken aan

 •   medewerkers bij gemeentelijke of regionale   milieustraten
 •   medewerkers van particuliere inzamelaars van   gevaarlijk afval
 •   kantonniers van provinciale en rijks waterstaat
 •   medewerkers interne bedrijfsafvalinzameling bij   bedrijven,
 •   medewerkers van sociale werkplaatsen

Onderwerpen

 

 •   Hoe herken ik stoffen en afvalstoffen waar   risico’s aan verbonden zijn?
 •   Welke risico’s zijn er allemaal?
 •   Zijn risico’s bij stoffen en afvalstoffen   hetzelfde?
 •   Hoe beperk ik de risico’s bij deze stoffen?
 •   Op welke manier kan ik gevaarlijke stoffen en   gevaarlijke afvalstoffen zonder gevaar onschadelijk maken?
 •   Is er voor afvalstoffen ook nog een nuttige   toepassing te vinden?
 •   Hoe bescherm ik mijzelf tegen de verschillende   risico’s?
 •   Welke eisen worden er gesteld aan verpakkingen,   etiketten, opslag en vervoer, etc.
 •   Hoe voorkom ik calamiteiten en wat moet ik doen   als er zich toch een noodsituatie voordoet?
 •   Op welke manier wordt het afval verwerkt?

De Depothouder

 • taken en verantwoordelijkheden
 • ontvangst en verzorging gevaarlijk afval 
 • opleiding en instructie aan medewerkers
 • opslag van gevaarlijke stoffen
 • persoonlijke bescherming
 • noodvoorzieningen
 • informatiebronnen en naslagwerken
 • administratie afvalketenbeheer, Eural code
 • de centrale rol van de depothouder

 

 

 

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image