Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

MGK Middelbare Gasmeetdeskundige

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding.
Duur 4 dagen
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Landelijk schriftelijk staatexamen via PBNA. Het examen bestaat uit een theorie en praktijkgedeelte.
Geldigheid/certificaat 3 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken krijgen met gevaarlijke dampen in transporteenheden/containers daarbij kunnen we denken aan medewerkers in de haven en op terreinen van bedrijven die producten van elders uit de wereld ontvangen. Maar ook medewerkers die inspecties verrichten worden geconfronteerd met de aanwezigheid van gevaarlijke dampen.
Door het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers in staat en bevoegd om categorie A, B, C zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten. Daarnaast kunnen ze de resultaten van de metingen op een correcte wijze interpreteren en zijn ze in staat om te rapporteren aan derden.

Onderwerpen

De navolgende onderwerpen komen in de opleiding aan de orde:

  • Wet-, regelgeving en geldende normen in relatie tot containers
  • Fysische en chemische eigenschappen van gassen en dampen
  • Brandbaarheid en explosiviteit gassen en dampen
  • Giftigheid van gassen en dampen
  • Meetmethoden voor gassen en dampen
  • Keuze van meetmiddelen
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Verzorging

4 lesdagen van 8 lesuren

Plaats

In-company
De opleiding kan op elke gewenste plaats in Nederland worden verzorgd. Dit wordt in nader overleg met de opdrachtgever(s) bepaald.

Certificaat

PBNA.
Indien de kandidaat het theorie-examen voldoende heeft afgesloten wordt een certificaat en certificaatpasje verstrekt. De kandidaat wordt opgenomen in het landelijk PBNA MGK diploma register. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Tegen het einde van de geldigheidstermijn van het certificaat wordt de deelnemer uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en her examinering. 

Erkende opleiding conform NEN-NTA 7496-2
De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGiC). De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in de NEN-NTA 7496-2.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Zie prijslijst
Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus. Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image