Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Milieuwetgeving

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur 2 dagen
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies & Opleidingen
Geldigheid/certificaat 5 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor hen die zich nader willen verdiepen in de Nederlandse milieuwetgeving. Vergunning aanvragers, maar ook vergunningverleners, KAM-coördinatoren, handhavers, interne auditors behoren tot de doelgroep bij deze opleiding.
Medewerker Milieuwetgeving gaat dieper op de materie in als de VIHB-opleiding. Echter de VIHB heeft een wettelijke status en wordt ook afgesloten met een onafhankelijk examen.

Onderwerpen

 • De Wet Milieubeheer (Wm)
 • Wet Verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
 • BIA en RIA
 • VIHB
 • Inrichting- en vergunningenbesluit (IVB)
 • Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
 • Vergunningaanvraag en –verlening
 • Zorgplicht
 • Scheiden en gescheiden houden
 • Stortverboden
 • Opslageisen inzake PGS 15 (en deels CPR – 15)
 • Landelijk Afvalbeheersplan (LAP)
 • Vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen
 • Sectorplannen
 • EURAL
 • EVOA

Verzorging

De opleiding wordt over verzorgd in 2 dagen.

Plaats

De verschillende opleidingsplaatsen zijn verdeeld over het hele land. Uiteraard zijn ook alle andere plaatsen mogelijk, mits er maar een minimaal aantal deelnemers van 8 bijeen aanwezig is.

Certificaat

Na afloop van deze opleiding ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing.

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus  of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image