Formulier AOK - Nieuws

Nieuwe beleidsregel veiligheidsadviseur

02 oktober 2014

Beleidsregels veiligheidsadviseur d.d. 1 oktober 2014

Inspectie Leefomgeving Transport (ILT) treedt handhavend op tegen ondernemingen die gevaarlijke goederen laden/lossen/vervoeren indien:

  1. Een onderneming geen veiligheidsadviseur heeft benoemd (boete €5000,--)
  2. Geen jaarverslag is opgesteld over activiteiten m.b.t. vervoer gevaarlijke stoffen (boete €2500,-- );
  3. Het jaarverslag niet ingaat op 1.8.3.3. ADR (boete €1000,--)
    voorschriften vervoer, advies geven, naleven identificatie, advies aankoop vervoermiddelen, laden en lossen, volgen passende opleiding werknemers, opfrisopleiding per 2 jaar (wijzigingen ADR), opleidingsdossier aanwezig, opzetten noodprocedure voorvallen of ongevallen tijdens laden/lossen/transport, verbeter maatregelen, toezicht op onderaannemers of tussenpersonen, zijn uitvoerings-procedures en instructies aanwezig, zijn er maatregelen voor bewustmaking gevaren tijdens laden/lossen/transport, zijn vereiste documenten en veiligheidsuitrusting voertuigen aanwezig, naleven voorschriften laden/lossen, aanwezig zijn van een beveiligingsplan (1.10.3.2)
  4. Als de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd (boete €2500,--)

Volledige tekst zie Staatscourant2014 nr.27433  1 oktober 2014