Formulier AOK - Nieuws

De veiligheidsadviseur in particuliere klinieken

19 maart 2015

De overheid heeft in 2000 ingesteld dat alle bedrijven en instellingen die zich bezig houden met de voorbereidingen tot en de uitvoering van het laden, lossen en vervoeren van gevaarlijke (afval)stoffen dienen te beschikken over een veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseur heeft tot taak om:

a.     Na te gaan of de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen worden nageleefd
b.     De onderneming van advies te dienen bij werkzaamheden die het vervoer van gevaarlijke goederen betreffen
c.     Een voor de bedrijfsleiding voorkomend geval voor een plaatselijke overheid bestemd jaarverslag opstellen over de activiteiten van de onderneming met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen. Deze jaarverslagen worden vijf jaar bewaard en desgewenst ter beschikking gesteld van de nationale autoriteiten.

Aan de hand van een uitgebreidere opsomming worden de taken nader uit een gesplitst.

Controle
Na in de afgelopen drie jaren alle algemene ziekenhuizen te hebben geïnspecteerd heeft de Inspectie Leefomgeving & Transport(IL & T) aangekondigd alle particulieren klinieken te gaan controleren op de naleving van de wet- en regelgeving inzake gevaarlijke (afval)stoffen. Zij zullen handhavend optreden wanneer men niet voldoet aan de gestelde eisen. Dat houdt in dat men dient te beschikken over een veiligheidsadviseur. Onze ervaringen tot nu toe hebben aangetoond dat binnen de particuliere klinieken men momenteel niet beschikt over een veiligheidsadviseur.

Externe veiligheidsadviseur
Advies- en Opleidingen Kloosterman bv(AOK bv) kan voor u die rol van veiligheidsadviseur vervullen. Wij hebben de beschikking over een drietal gecertificeerde veiligheidsadviseurs. Momenteel is AOK bv koploper in Nederland binnen de medische wereld voor het vervullen van de rol als veiligheidsadviseur. Reeds 21 algemene ziekenhuizen maken gebruik van deze dienstverlening. Wanneer u hierover van gedachten wilt wisselen dan zijn wij graag bereid om bij u op bezoek te komen en u nader te informeren over de mogelijkheden voor invulling van de taken van de veiligheidsadviseur.

 

Wij kijken uit naar uw reactie!

 Met vriendelijke groet,

 Jan Kloosterman

Directeur/veiligheidsadviseur