Formulier AOK - Nieuws

Gasmeten in zeecontainers, noodzakelijk en verplicht

22 december 2015

Met grote regelmaat worden bedrijven geconfronteerd met schadelijke gassen in zeecontainers.
Om risico’s voor uw werknemers te voorkomen behoren “verdachte” containers voordat ze worden geopend door een deskundige te worden gemeten. U kunt dat uitbesteden maar u kunt ook eigen medewerkers door AOK bv op laten leiden tot gasmeetkundige.

In januari 2016 start een cursus Middelbare Gasmeet KundigeMGK  Deze cursus leidt deelnemers op om zelfstandig gasmetingen in zeecontainers te mogen verrichten.

Het examen bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel en wordt extern afgenomen. De namen van geslaagden worden opgenomen in het landelijk MGK register. Naast deze cursus leidt AOK bv ook op tot Lagere Gasmeet Kundige – LGK. Deze mag onder verantwoordelijkheid van een MGK ook metingen in bepaalde containers verrichten. Deze examens worden afgenomen door AOK bv. Alle behaalde certificaten hebben een geldigheid van 3 jaar. Wilt u zich opgeven voor de cursus MGK of LGK, stuurt u dan een mail naar ons of neemt u contact op met AOK bv, tel. 0113-250637. Ook vind u cursusinformatie op onze website LAGERE GASMEETKUNDE Graag voert AOK bv een cursus voor u uit.