Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Omgaan met gevaarlijke (afval) stoffen voor laboratorium medewerkers

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur in overleg
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering
Geldigheid/certificaat 3 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Medewerkers in de ziekenhuislaboratoria worden dagelijks geconfronteerd met gevaarlijke afvalstoffen welke na onderzoek als gevaarlijk afval worden weggegooid. Daarbij kunnen we denken aan menselijke resten en weefsels, al dan niet besmet en aanverwante stoffen welke nodig zijn bij het onderzoek. Deze gevaarlijke afvalstoffen dienen op correcte wijze te worden verwijderd, verpakt, geëtiketteerd en afgevoerd. Hiervoor zijn regels en op grond van referentie 1.3 van het ADR/VLG dienen mensen die voorbereidingen treffen tot transport van gevaarlijke (afval)stoffen een daartoe strekkende opleiding te hebben gevolgd.

Onderwerpen

De onderwerpen die in deze opleiding aan de orde komen:

  • Specifiek ziekenhuisafval, wat hoort en wel en niet in thuis
  • WMS en CLP-GHS
  • Laboratoriumafvalstoffen
  • Verpakkingseisen
  • Infectueuze stoffen, categorie A en B
  • Verzending monsters

Verzorging

Verzorging van deze instructie omvat een tijdsbestek van 1½ uur . De minimale groepsgrootte voor verzorging van deze opleiding is 8 personen.

Plaats

In-company
De instructie kan plaats vinden op elke plaats in Nederland.

Certificaat

Aan alle deelnemers wordt een certificaat van deelname uitgereikt van Advies & Opleidingen Kloosterman BV.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus. Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image