Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Opfriscursus gevaarlijk afval

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding
Duur 1 of 2 dagdelen (dit is afhankelijk van het aantal te behandelen onderwerpen)
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Een deelname certificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 3 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Aan iedere vergunde locatie waar een opslag van gevaarlijke stoffen plaats vindt is in een vergunning verleend. In deze vergunning staat vermeld dat de medewerkers die omgaan met gevaarlijke stoffen een daartoe strekkende opleiding moeten hebben genoten. Deze medewerkers zijn dus in feite bezig met het treffen van voorbereidingen voor het transport van gevaarlijke afvalstoffen. Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen valt onder de vervoerswetgeving gevaarlijke stoffen WVGS. Voor wat het wegvervoer betreft spreken we over het ADR/VLG. In hoofdstuk 1.3 van deze regelgeving staat eveneens aangegeven dat mensen die omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen een daartoe strekkende opleiding moeten hebben genoten. Als slotzin bij artikel 1.3.3 staat: “De opleiding moet periodiek worden aangevuld met bijscholingscursussen om rekening te houden met wijzigingen in de regelgeving.” Bij veel milieustraten en afvalbrengstations is dat laatste niet of nauwelijks bekend.

Onderwerpen

De invulling van dergelijke bijeenkomst richt zich vaak op de materie waar men regelmatig mee te maken heeft, maar juist ook op uitzonderingsgevallen die zich bij soortgelijke bedrijven en instellingen hebben voorgedaan in het verleden. Calamiteiten bij de één geven aandacht om deze ongevallen bij de ander te voorkomen. Wanneer u belangstelling hebt of nadere informatie in wilt winnen over een opfrisopleiding inzake gevaarlijke afvalstoffen neem geheel vrijblijvend contact op met AOK bv. Wij zijn graag bereid u hierover te informeren.

Verzorging

De cursus kan in overleg worden gegeven op een door u uitgekozen dag en tijdstip.
Voor de avonduren of zaterdag rekenen wij geen toeslag.
De duur van de cursus is ongeveer 1 of 2 dagdelen.
Dit is afhankelijk van het aantal te behandelen onderwerpen aangegeven op het onderwerpenformulier. (Onderwerpenformulier op aanvraag)

Plaats

De opleiding kan op elke plaats in Nederland worden verzorgd.

Certificaat

Aan alle aanwezige deelnemers wordt een certificaat van deelname uitgereikt.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image