Formulier AOK - Over AOK

Over AOK

ADVIES & OPLEIDINGEN KLOOSTERMAN

 • AOK verstrekt adviezen en verzorgt opleidingen op basis van kennis én een ruime ervaring
 • AOK verzorgt de opleidingen in voor ieder begrijpelijke bewoordingen
 • AOK draagt bij aan de beste examenresultaten, zoals in het verleden door AOK is bewezen
 • AOK verzorgt opleidingen voor open inschrijving en in-company
 • AOK komt naar u toe in uw eigen regio
 • AOK verzorgt opleidingen, ook aan kleine groepen
 • AOK is OK

HET VERSTREKKEN VAN ADVIEZEN

AOK bv is gespecialiseerd in het verstrekken van het adviezen op uiteenlopende terreinen met betrekking tot milieu en veiligheid. In het afgelopen jaar is AOK bv betrokken geweest bij diverse aanvragen om een milieuvergunning ten behoeve van het oprichten en uitbreiden van bedrijven. Aanvragen om een milieuvergunning zijn meestal uitgebreid en veelomvattend. Het is een specialisme op zich om daar goed op in te kunnen spelen. Naast het ontbreken van de juiste kennis om dergelijke documenten voor de overheid in te kunnen vullen ontbreekt het bij de meeste ondernemers en leidinggevenden ook aan tijd. Men is druk bezig met de lopende zaken van het bedrijf en dan is een aanvraag milieuvergunning te tijdrovend. Om die redenen geven velen dat graag uit handen om op snelle en doeltreffende wijze een aanvraag ingediend te krijgen. Daarnaast kunnen ook andere milieuadviezen worden verstrekt. Vraag gerust geheel vrijblijvend informatie hierover op.

Onder de vlag van AOK bv treden twee   veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen naar buiten. Dit adviseurschap is ten diensten van alle bedrijven die zich bezig houden met laden, lossen en/of vervoeren van gevaarlijke (afval)stoffen. Veel bedrijven en instelling kiezen juist graag voor een onafhankelijk extern adviseur om zo een objectieve beoordeling te krijgen over het handelen met en het registreren van gevaarlijke stoffen binnen hun organisatie. Bijkomend aspect is dat het examen voor veiligheidsadviseur voor meer dan de helft van de kandidaten in eerste aanzet niet succesvol verloopt en er dus weer extra tijd en kosten aan moeten worden besteed om tot een mogelijk succes te komen. Vraag naar meer informatie en de kosten zullen u reuze meevallen.

OPLEIDINGEN

AOK bv is het bedrijf van Jan Kloosterman. Hij kan stellen dat hij, in figuurlijke zin natuurlijk, meer dan 30 jaar tot over zijn oren in het afval zit en heeft brede ervaring binnen de wereld van het vervoer van gevaarlijke stoffen opgedaan.
Marco Eversdijk heeft tijdens zijn loopbaan bij de overheid veel politie- en recherche-ervaring opgedaan in diverse functies (rechercheonderwijs en managementfuncties).

De volgende onderwerpen vormen dan ook de basis om dagelijks actief mee bezig te zijn:

 • Bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen
 • Opslag en vervoer van afvalstoffen
 • Afvalstof of grondstof
 • Wet- en regelgeving inzake milieu en veiligheid
 • Zin en onzin van overheidsmaatregelen met betrekking tot milieu
 • Verpakkingen, etiketten, vrachtbrieven, gevarenkaarten, etc.
 • Inzameling huishoudelijk gevaarlijk afval
 • Opleidingen op het gebied van:
 • Arbo en Veiligheid
 • Afvalstoffen
 • Vervoer en opslag gevaarlijke stoffen
 • Transport gevaarlijke stoffen
 • Gasmeten

AOK bv verzorgt opleidingen aan overheden en particuliere bedrijven.

Bij overheden valt te denken aan gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden inzake afvalstoffeninzameling en –be/ verwerking.
De particuliere bedrijven kunnen grote landelijke inzamelaars zijn, maar ook eenmanszaken zoals inzamelaars van oude metalen.
Bij een groot aantal ziekenhuizen wordt de functie van veiligheidsadviseur en opleider uitgeoefend.
De Grotere bedrijven nemen deel aan een scala van cursusmogelijkheden zoals onder meer medewerker gevaarlijk afval, ADR/VLG, VCA, etc. Kleinere bedrijven hebben meestal maar een beperkt aantal opleidingen nog, bijvoorbeeld VIHB voor afvalstoffen of ADR/VLG voor een eigen rijder die gevaarlijke stof transporteert. Allemaal zijn ze even welkom bij AOK bv om op een gedegen manier onderricht te krijgen. De snelle groei van het aantal klanten in de afgelopen jaren zijn een teken van vertrouwen door de klant uitgesproken in AOK bv. AOK bv is alle opdrachtgevers hiervoor zeer erkentelijk.

Aan de hand van in de praktijk opgedane ervaring wordt een theoretisch verhaal boeiend gemaakt, waardoor het voor de toehoorder een levendig betoog wordt.

De ervaringen uit heden en verleden vormen de illustraties in het verhaal. Door de vervulling van de rol als veiligheidsadviseur bij veel bedrijven en instellingen worden de opleidingen dagelijks geactualiseerd aan de hand van voorbeelden uit de hedendaagse praktijk. In de opleidingen van AOK bv wordt het verhaal van anno nu verteld. Alle cursussen op het gebied van milieu en veiligheid zijn in eigen beheer ontwikkeld.

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image