Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Tankreiniging food

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding

 

Duur
Algemeen deel 1 dagdeel
Food deel 1 dagdeel
   

 

Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering
Geldigheid/certificaat 5 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Tankwagens vervoeren de meest uiteenlopende producten waaronder levensmiddelen. Daarbij kunnen producten voorkomen welke aan bederf onderhevig zijn. Ook kan schimmelvorming optreden en is de aanwezigheid van bacteriën niet gewenst. Dergelijke tanks dienen met regelmaat te worden gereinigd om vervolgens weer een zuiver en fris product te kunnen vervoeren en afleveren. De procedures voor reinigen en desinfectie moeten voldoen aan de normen van ISO 9002, HACCP en zijn goedgekeurd door verschillende verladers en de branchevereniging ATCN. Op basis van Europese eisen van de SQAS dient men een daartoe passende opleiding te hebben gevolgd. Deze opleiding is dan ook bestemd voor mensen die “food tanks” willen reinigen.

Onderwerpen

Tankreiniging Algemeen deel

 • Het reinigingsprincipe
 • Voorbereiding voor aanvang werkzaamheden
 • Reinigingssystemen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Mileuaspecten
 • Het Europees reinigingsdocument
 • Valbeveiliging
 • Besloten ruimten
 • NEN 2726
 • Hogedruk

 

Food  Tanks

 • Levensmiddelentanks reinigen
 • Hygiëne van levensmiddelen en Warenwet
 • Hygiënecode, transport opslag en distributie
 • Hygiënisch werken
 • Schoonmaken en desinfectie
 • Risico’s gevaren en beheersmaatregelen
 • HACCP binen een Kwaliteitssysteem

 

Tankwagens welke beladen worden met product dienen absoluut schoon te zijn en geen product meer te moeten bevatten van de vorige lading. Hierdoor zou een nieuwe lading geïnfecteerd kunnen worden met als gevolg besmetting van de gehele partij. Tankreinigingsbedrijven welke in Nederland aangesloten zijn bij de branchevereniging ATCN hebben de verplichting om hun medewerkers gedegen op te leiden om zo hun taak als tankreiniger te kunnen uitoefenen. Het niet opleiden van medewerkers kan gevolgen hebben voor het lidmaatschap van de branchevereniging.

Verzorging

De duur van deze opleiding omvat een dagdeel per onderdeel en een apart examen wat ongeveer één week later wordt afgenomen.

Plaats

De opleiding kan op elke plaats in Nederland worden verzorgd. Afhankelijk van tijdstip(overdag, avond, zaterdag), gewenste duur een aantal deelnemers zal in overleg met de opdrachtgever een afspraak worden gemaakt over datum, tijd en duur.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen en deelnamecertificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Zie prijslijst
Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus. Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image