Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Tankreiniging gevaarlijke stoffen

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding

 

Duur
Algemeen deel 1 dagdeel
   
Gevaarlijke stoffen 1 dagdeel

 

Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering
Geldigheid/certificaat 5 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Gevaarlijke stoftanks worden bij speciale tankreinigingsbedrijven dagelijks in vele tientallen gereinigd. Daartoe dienen de uitvoerende cleaners een speciale opleiding te hebben gevolgd. Op basis van Europese eisen van de SQAS dient men een daartoe passende opleiding te hebben gevolgd. Daar is deze opleiding voor bestemd.

Onderwerpen

Tankreiniging Algemeen deel

 • Het reinigingsprincipe
 • Voorbereiding voor aanvang werkzaamheden
 • Reinigingssystemen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Mileuaspecten
 • Het Europees reinigingsdocument
 • Valbeveiliging
 • Besloten ruimten
 • NEN 2726
 • Hogedruk


Gevaarlijke stoffen tanks

 • De noodzaak tot reinigen
 • Begrippen en algemene definities
 • Tankopbouw
 • Hulpstukken, slangen en leidingen
 • Voorinformatie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen
 • Stoffenkennis en onverenigbare combinaties
 • Chemiekaart
 • Opruimen, opslag en etikettering
 • Brandbestrijding


Tanks die gevaarlijke stof hebben vervoerd bevatten na lediging nog altijd een restant aan gevaarlijke stof en mogelijk de damp van die stof. Voordat nieuw ander product geladen gaat worden is reiniging noodzakelijk. De cleaningsmedewerkers die dat uit gaan voeren staan bloot aan uiteenlopende en grote risico’s. Daarom geldt het als verplichting dat deze medewerkers een daartoe strekkende opleiding hebben genoten. De branchevereniging ATCN stelt het als verplichting dat medewerkers van aangesloten cleaningsbedrijven hun personeel gedegen hebben opgeleid. Naast deze opleiding “Tankreiniging gevaarlijke stof tanks” bestaat ook de opleiding “Tankreiniging food tanks”.

Verzorging

De duur van deze opleiding omvat een dagdeel per onderdeel en een apart examen wat ongeveer één week later wordt afgenomen.

Plaats

De opleiding kan op elke plaats in Nederland worden verzorgd. Afhankelijk van tijdstip(overdag, avond, zaterdag), gewenste duur een aantal deelnemers zal in overleg met de opdrachtgever een afspraak worden gemaakt over datum, tijd en duur.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een examen en deelnamecertificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen.

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus. Uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image