Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen

Opleiding

CCV: U01-4

Vooropleiding

Geen specifieke vooropleiding

Kennis van gevaarlijke stoffenwetgeving is gewenst!

Duur

3 lesdagen met in overleg het examen op een examen locatie van CBR/CCV 

Cursusgeld

 cursus € 790     examen € 96,80

Examen/certificering

Landelijk schriftelijk staatexamen via CBR/CCV 

Het examen bestaat uit meerkeuzevragen

Geldigheid certificaat

5 jaar, verlenging mogelijk vanaf 1 jaar voor het verlopen van het certificaat

Nascholingswaarde

n.v.t.

SOOB

Primair mogelijk,  bij herhaling n.v.t.

Code 95

n.v.t.

 

Doelgroep

Voor iedereen, die betrokken is bij de op- en overslag van gevaarlijke goederen en die wil voldoen aan de NEN 45.013 opgestelde eisen voor “deskundige” voor de behandeling van gevaarlijke goederen. In de meeste omgevingsvergunningen is het artikel opgenomen dat tijdens de openingsuren van het bedrijf, één deskundige in het bedrijf fysiek aanwezig dient te zijn.

Onderwerpen:
Indeling wetgeving
(inter)nationale reglementen
gevarenklassen
verpakkingsvoorschriften
documenten bij het vervoer
vervoer over land van gevaarlijke stoffen
persoonlijke beschermingsmiddelen
brandpreventie en bestrijding
chemie
chemiekaarten
wet algemene bepalingen omgevingsrecht
PGS 15 richtlijn 

Aan de opslag, handling en overslag van gevaarlijke goederen worden hoge eisen gesteld om de veiligheid te waarborgen en het milieu zo min mogelijk te belasten. De NEN 45.013 schrijft voor dat medewerkers moeten zijn opgeleid die betrokken zijn bij de op- en overslag van deze stoffen.

Bij incidenten of voorvallen met gevaarlijke stoffen in het werkgebied van de DCMR - Milieudienst Rijnmond moet bij opruim- of ompak werkzaamheden standaard een Plan van Aanpak worden ingediend waarin het certificaatnummer van het VBGS-certificaat van de coördinator moet worden vermeld.

De cursus, die voldoet aan de normen NEN 45.013, wordt gegeven aan de hand van praktijkvoorbeelden en -situaties. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met casuïstiek.

Verzorging

De lessen worden ondersteund met audio/visueel materiaal en voorbeeldmaterialen De tijdsinvulling bij de opleiding is 4 lesdagen met in overleg een staatsexamen van CBR/CCV.

Plaats

In overleg met de opdrachtgever te bepalen.

Certificaat

Landelijk schriftelijk staatsexamen via CBR/CCV .
Voldoet aan de eisen van de NEN 45.013 en de eisen gesteld in de Omgevingsvergunning. Er wordt naar gestreefd om het examen in de regio af te laten nemen. Certificaat is 5 jaar geldig.
Verlenging mogelijk vanaf 1 jaar voor het verlopen certificaat.

Investering

CURSUS € 790,- inclusief lesboek
EXAMEN € 96,80 

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image