Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen (1.3./8.2.3 ADR en IMDG code)

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding.
Duur 1 of 2 dagdelen (Dit is afhankelijk van het aantal te behandelen onderwerpen)
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Een deelnamecertificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 2 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

Voor ieder die in de vervoersketen met gevaarlijke stoffen te maken heeft. Zowel loods- als kantoorpersoneel, planners bij een transportbedrijf, medewerkers betrokken bij de in-uitslag van stoffen in het magazijn. Deze opleiding is interessant voor een ieder die op afstand betrokken is bij het omgaan met gevaarlijk stoffen. Het is een korte kennismaking met de beginselen van gevaarlijke stoffen en alles wat daar bij komt kijken.

Onderwerpen

Het betreft hier een kennismaking in het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen.
In beperkte bewoording is de noodzaak tot het volgen van een dergelijke instructie ook bij wet aangegeven in hoofdstuk 8.2.3 van het ADR/VLG. Daar staat vermeld: algemene bewustmaking van gevaren van gevaarlijke goederen, op de hoogte zijn van gedetailleerde informatie inzake het vervoer en bekend zijn met de veiligheidsaspecten rondom gevaarlijke stoffen

 • Inleiding wetgeving en gevaarlijke stoffen
 • Inleiding Transportwetgeving, ADR, 
 • Welke stoffen betreft het zoal?
 • Klassenindeling
 • Verpakkingsvoorschriften, etikettering en kenmerking, documenten bij het vervoer, tankvervoer, regels tijdens het vervoer, samen lading.
 • Hoe vindt verzending plaats?
 • Voorschriften voor laden, vervoeren, lossen, behandeling
 • Eisen aan de bemanning, voertuiguitrusting, documenten
 • Keuringseisen voertuigen, verpakkingen en tanktypes
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Incidenten

Verzorging

De opleiding wordt over verzorgd in een ½ of 1 dag.
Bij In-company afhankelijk van het ingevulde onderwerpenformulier per mail aan te vragen. info@aokbv.nl

Plaats

In-company
Deze opleiding wordt meerdere keren per jaar gegeven in Nederland. Bij voldoende deelname kan elke plaats in Nederland worden gekozen.
Bij grotere bedrijven wordt een dergelijke opleiding ook vaak in company gevolgd.

Certificaat

Aan alle deelnemers van deze opleiding wordt een certificaat van deelname uitgereikt. De mogelijkheid tot het afleggen van een examen is aanwezig.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of. uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image