Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Veiligheid Voor Tankreinigers (VVT)

Tankreinigen gevaarlijke stof en Food tanks

Doelgroep

 

Gevaarlijke stoftanks worden bij   speciale tankreinigingsbedrijven dagelijks in vele tientallen gereinigd.   Daartoe dienen de uitvoerende cleaners een speciale opleiding te hebben   gevolgd. Op basis van Europese eisen van de SQAS dient men een daartoe passende   opleiding te hebben gevolgd. Daar is deze opleiding voor bestemd.

Onderwerpen

 

Tankreiniging   Algemeen deel

 •   Het reinigingsprincipe
 •   Voorbereiding voor aanvang werkzaamheden
 •   Reinigingssystemen
 •   Persoonlijke beschermingsmiddelen
 •   Milieuaspecten
 •   Het Europees reinigingsdocument
 •   Valbeveiliging
 •   Besloten ruimten
 •   NEN 2726
 •   Hogedruk

 

Gevaarlijke   stoffen tanks

 •   De noodzaak tot reinigen
 •   Begrippen en algemene definities
 •   Tankopbouw
 •   Hulpstukken, slangen en leidingen
 •   Voorinformatie over de aanwezigheid van   gevaarlijke stoffen
 •   Stoffenkennis en onverenigbare combinaties
 •   Chemiekaart
 •   Opruimen, opslag en etikettering
 •   Brandbestrijding

 

Tanks die gevaarlijke stof hebben   vervoerd bevatten na lediging nog altijd een restant aan gevaarlijke stof en   mogelijk de damp van die stof. Voordat nieuw ander product geladen gaat   worden is reiniging noodzakelijk. De cleaningsmedewerkers die dat uit gaan   voeren staan bloot aan uiteenlopende en grote risico‚Äôs. Daarom geldt het als   verplichting dat deze medewerkers een daartoe strekkende opleiding hebben   genoten. De branchevereniging ATCN stelt het als verplichting dat medewerkers   van aangesloten cleaningsbedrijven hun personeel gedegen hebben opgeleid. 

FOOD TANKS

 • Levensmiddelentanks reinigen
 • Hygiene van levensmiddelen en Warenwet
 • Hygienecode, transport, opslag en distributie
 • Hygienisch werken
 • Schoonmaken en desinfectie
 • Risico\\\\\\\\\'s gevaren en beheersmaatregelen
 • HACCP binnen een kwaliteitssysteem 
Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image