Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Veiligheidsadviseur ADR ADN en RID

Opleiding

Voor deze cursus is basiskennis van de gevaarlijke stoffen wetgeving minimaal vereist. Het diploma VBGS (Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen) geniet de voorkeur. Van de cursist wordt minimaal een MBO werk- en denkniveau verwacht.

Tijdens deze cursus moet rekening worden gehouden met een behoorlijke studiebelasting. Na de eerste les zal dit ongeveer 3 uur in de week zijn, oplopend tot na de 5e cursusdag tot ongeveer 6-8 uur in de week!

 

 07-2021

1 module

2 modules

3 modules

cursus

€ 915,-

€ 1120,-

€ 1320,-

lesboek

inclusief

inclusief

inclusief

examen

examen verlenging 

€ 171,95

€ 151,35

€ 343,90

€ 302,70

€ 515,85

€ 454,05

wetboek

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

lesdagen

5,5

6,5

7

Onderwerpen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt met de nodige veiligheidsmaatregelen omgeven. Calamiteiten en incidenten die de laatste decennia hebben plaatsgevonden zijn voor de Europese Commissie aanleiding geweest verdergaande wettelijke maatregelen voor te stellen. Dit leidde tot het instellen van een veiligheidsadviseur. Deze is verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de wet- en regelgeving tijdens het vervoer en de overslag van gevaarlijke goederen. Ook het (laten) nemen van adequate veiligheidsmaatregelen en het uitbrengen van advies op het vervoersgebied aan de directie van het bedrijf behoort tot de taken. Bedrijven die gevaarlijke goederen vervoeren, opslaan of overslaan, boven vrijgestelde hoeveelheden, moeten sinds 1-1-2000 een veiligheidsadviseur hebben aangesteld. Dat kan iemand uit de eigen organisatie zijn die het certificaat Veiligheidsadviseur heeft behaald, dan wel een extern Veiligheidsadviseur. 
(AOK levert ook extern Veiligheidsadviseurs) 
Per vervoersmodaliteit (weg, spoor of binnenvaart) moet een certificaat worden behaald. Ook de bedrijven die uitsluitend volgens de vrij gestelde/hoeveelheid gevaarlijke goederen vervoeren of uitsluitend als expediteur optreden kunnen profijt hebben van een veiligheidsadviseur. Het verhogen van de vakbekwaamheid van medewerkers leidt tot verbetering van de dienstverlening, kostenvermindering en uiteindelijk een beter bedrijfsresultaat.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor middenkader en leidinggevend personeel dat verantwoordelijk is voor het vervoer en de overslag van gevaarlijke goederen. Het gaat hier bijvoorbeeld om planners, loodsbazen, warehouse managers, kwaliteitsmanagers en risk-prevention officiers.

Verzorging

ADR (Wegvervoer), ADN (Binnenvaart), RID (Spoorwegvervoer)
1 module: 5 dagen
2 modules: 6 dagen
3 modules: 7 dagen

Plaats

Deze opleiding wordt meerdere keren per jaar geven in zuid en west Nederland. Bij voldoende deelname (vanaf 7 deelnemers) kan elke plaats in Nederland worden gekozen. 

Certificaat

Via CCV .
Landelijk schriftelijk staatexamen via CCV.
Het examen bestaat uit meerkeuzevragen

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen
Om het certificaat Veiligheidsadviseur ADR/VLG te behalen kunt u voor de kosten de prijslijst raadplegen.

(N.B. Een bijgewerkte set Wetboeken ADR / ADN / RID met index en BPR/RPR, al naar gelang, dient zelf meegebracht te worden of kan via AOK bv worden besteld)
Gezien het feit dat de opleiding veel energie vraagt, er regelmatig veel wijzigingen zijn en veiligheidsadviseurs in de praktijk maar met een beperkt deel van het ADR/VLG werken wordt geen onderscheid gemaakt tussen een opleiding voor de eerste keer of een herhalingsopleiding. Motief hiertoe is elke kandidaat weer te laten slagen.
Een speciaal voor de cursus ontwikkeld leerboek / handleiding

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. 
Zie ook onze algemene voorwaarden

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image