Formulier AOK - Opleiding details

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image

Vervoer gevaarlijke stoffen over zee IMDG-CODE

Opleiding

Vooropleiding Geen specifieke vooropleiding. Een eerder gevolgde bewustzijnstraining (GV 41) wordt aanbevolen.
Duur 3 dagen
Cursusgeld Zie prijslijst
Examen/certificering Bij voldoende resultaat een certificaat van Advies & Opleidingen Kloosterman
Geldigheid/certificaat 2 jaar
Nascholingswaarde Niet van toepassing

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die betrokken zijn bij de verlading en het vervoer van gevaarlijke goederen over zee. Het gaat hier om leidinggevende, administratieve, inspecterende en / of controlerende functies.

Onderwerpen

Het vervoer van gevaarlijke goederen wordt met de nodige veiligheidsmaatregelen omgeven. Voor het (inter)nationale transport over zee gelden wettelijke voorschriften (IMDG-code). In deze cursus wordt geleerd deze wettelijke voorschriften op juiste wijze toe te passen. Ook komen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de verzender en de vervoerder aan de orde

Wat is het doel van de cursus?
Na afloop is de cursist in staat om:

 • De gevaarlijke goederen op basis van hun fysische eigenschappen in te delen in de juiste gevarenklassen
 • Regelgeving m.b.t. etikettering op de juiste wijze toe te passen
 • Zorg te dragen voor de juiste documenten, correcte wijze van verpakken
 • De segregatievoorschriften te kunnen toepassen
 • Benodigde informatie in de IMDG code kunnen vinden


Wat komt er aan bod?

 • Indeling van gevaarlijke goederen
 • Opmaken van vervoersdocumenten
 • Vergunningen, melding en ontheffingen
 • Verpakking, etikettering en kenmerking
 • Samenladingsvoorschriften
 • Constructie- en keuringseisen voor tanks
 • Vervoersuitrusting en beschermingsmiddelen
 • Stukgoed en tankvervoer
 • Roll-on/roll-off-vervoer

Verzorging

De opleiding wordt over verzorgd in 3 dagen.

Plaats

In-company
Deze opleiding wordt meerdere keren per jaar gegeven in Nederland. Bij voldoende deelname kan elke plaats in Nederland worden gekozen.
Bij grotere bedrijven wordt een dergelijke opleiding ook vaak in company gevolgd.

Certificaat

Aan alle deelnemers van deze opleiding wordt een certificaat van deelname uitgereikt. De mogelijkheid tot het afleggen van een examen is aanwezig.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Investering

Voor een in-company cursus kunt u een offerte aanvragen

Betaling

Cursussen dienen betaald te zijn voor aanvang van de cursus of. uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Zie ook onze algemene voorwaarden.

Terug naar overzicht
Opleiding aanvragen

Vragen over onze opleidingen?

Neem dan contact met ons op: 0113 - 25 06 37 of stuur een bericht
right content image